Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Σημασία της Διατροφής και τον τόπο πρόσληψής της για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Στη συνέχεια, θα εκπαιδευτούν σε πρωτόκολλα χορήγησης και απόδοσης συμπληρωμάτων διατροφής και εργογόνων βοηθημάτων, σχετικά με το αγώνισμα των αθλητών.  

Στις μέρες μας, είναι πλέον βέβαιο πως η παιδική παχυσαρκία στην χώρα μας, έχει πάρει διαστάσεις «επιδημίας». Τελευταίες μελέτες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 4 από τα δέκα παιδιά Δ´ & Ε´ δημοτικού είναι υπέρβαρα.

Ο σκοπός του σεμιναρίου μας είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης στο αντικείμενο της παιδικής παχυσαρκίας, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Αρχικά, οι σπουδαστές θα διδαχτούν τους προδιαθεσικούς παράγοντες της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά και τους δείκτες που την ορίζουν. Στη συνέχεια, θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους ως προς την σωστή εφαρμογή πρωτοκόλλων απώλειας βάρους, άσκησης και διατροφής.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνικών που στοχεύουν στην αλλαγή διατροφικών συνηθειών και μέσω πρακτικών εφαρμογών θα βελτιώσουν την τεχνική τους και την αποτελεσματικότητά τους στο δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρου του ελέγχου βάρους.  

Η διατροφή και ο εν γένει τρόπος ζωής μας, απέχει πολύ από την σωστή παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή και αυτό ενισχύει τις πιθανότητες εμφάνισης και έξαρσης διαφόρων ασθενειών στην χώρα μας. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να κατανοηθεί η Μεσογειακή δίαιτα και η προστατευτική της δράση, απέναντι σε χρόνια νοσήματα. Επίσης οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν στην δημιουργία εξατομικευμένου διαιτολογίου με βάση την Μεσογειακή δίαιτα.