Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνικών που στοχεύουν στην αλλαγή διατροφικών συνηθειών και μέσω πρακτικών εφαρμογών θα βελτιώσουν την τεχνική τους και την αποτελεσματικότητά τους στο δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρου του ελέγχου βάρους.