Το σεμινάριο αναφέρεται στα πιό καίρια ζητήματα υγείας που άπτονται της διατροφής και δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να χειριστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια περιστατικά εξειδικευμένα, που χρήζουν ιδιαίτερης διαιτολογικής αντιμετώπισης.