Το σεμινάριο αυτό, αποτελεί το κορμό της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών μας. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλύψει όλα τα θέματα της επιστήμης της διατροφή, παρέχοντας εμπεριστατωμένες ανασκοπήσεις των μέχρι σήμερα βιβλιογραφικών δεδομένων. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται στα επιμέρους θρεπτικά συστατικά, τις ιδιότητες των μακροθρεπτικών συστατικών, τον μεταβολισμό τους στον ανθρώπινο οργανισμό και τις βιοχημικές οδούς τους, προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για τα σωστά διατροφικά πρότυπα.