Στις μέρες μας, είναι πλέον βέβαιο πως η παιδική παχυσαρκία στην χώρα μας, έχει πάρει διαστάσεις «επιδημίας». Τελευταίες μελέτες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 4 από τα δέκα παιδιά Δ´ & Ε´ δημοτικού είναι υπέρβαρα.

Ο σκοπός του σεμιναρίου μας είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης στο αντικείμενο της παιδικής παχυσαρκίας, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Αρχικά, οι σπουδαστές θα διδαχτούν τους προδιαθεσικούς παράγοντες της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά και τους δείκτες που την ορίζουν. Στη συνέχεια, θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους ως προς την σωστή εφαρμογή πρωτοκόλλων απώλειας βάρους, άσκησης και διατροφής.