Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν την Σημασία της Διατροφής και τον τόπο πρόσληψής της για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Στη συνέχεια, θα εκπαιδευτούν σε πρωτόκολλα χορήγησης και απόδοσης συμπληρωμάτων διατροφής και εργογόνων βοηθημάτων, σχετικά με το αγώνισμα των αθλητών.